Stilladsarbejde kan være lidt omfangsrigt

08 March 2023 Anders Hansen

editorial

Stilladser er en midlertidig konstruktion, der bruges til at yde støtte under arbejdet med bygge- og renoveringsprojekter. Det består af rammer, stænger, platforme og afstivninger, der danner en platform, som arbejderne kan stå på eller arbejde fra undervejs i projektet. Stilladser anvendes ofte i almindelige bygge- og anlægsarbejder, boligrenoveringer, brobyggeri og enhver anden situation, hvor arbejdstagerne har brug for adgang til et højtliggende område.

Generelt kræver stilladser flere personer for at blive sat sammen og sikret på sikker vis. Tømrere og murere er oftest dem, der arbejder med stilladser på grund af deres erfaring med at bygge lignende strukturer til vægge, dæk og trapper. Da stilladser kan være voluminøse og kræve flere dele – f.eks. stolper, brædder, stiger og gelændere – er det vigtigt, at arbejdstagerne er fortrolige med udstyret og forstår, hvordan det skal monteres korrekt.

Stilladser kan være en stor fordel for byggeprojekter, men de kan også udgøre en fare, hvis de ikke er opstillet og sikret korrekt. Derfor er der i mange lande indført regler for at sikre korrekt sikkerhed ved brug af stilladser. Det er vigtigt at sikre, at alle arbejdere på stilladser bærer passende hovedbeklædning og beskyttelseshatte samt andet beskyttelsesbeklædning afhængigt af projektet. Når stilladser anvendes korrekt, kan de dog være med til at fremskynde projekter på en sikker og effektiv måde.

rullestillads

Hvad brugte man til at bygge med, før man opfandt stilladser af moderne slags?

Før opfindelsen af moderne stilladser brugte de gamle civilisationer en kombination af stiger og trærammer til at få adgang til højtliggende områder i forbindelse med byggeprojekter. Desuden brugte arbejderne remskiver og løftestænger til at flytte genstande op eller ned for at udføre deres opgaver. Selv om disse metoder var meget primitive sammenlignet med nutidens stilladser, gjorde de det muligt for dem at nå højder, som ellers ikke ville være mulige uden brug af tunge maskiner.

Derfor er det vigtigt at bruge de rette typer af stilladser, og dem kan du finde en del af her: https://www.specialfabrikken.dk/stilladser/rullestillads/ 

More articles