Radon og fugt – skidt for indeklimaet

31 May 2021 Astrid Pedersen

editorial

Sundheden af indeklimaet i dit hjem er betinget af flere faktorer. Det er klar at ryg fra tobak, brændeovne og stearinlys ikke ligefrem er befordrende for det gode indeklima. Men radon og luftfugtighed har også noget at sige.

Mål radonniveauet med radon målebokse

Radon værdierne i boligen bør man tage meget alvorligt. Radon kan nemlig forårsage dødelig lungekræft hvis du bliver udsat for selv relativt små mængder over længere tid.

Derfor bør du få målt radon forekomsterne i din bolig over et stykke tid ved hjælp af radon målebokse som du kan købe gennem RadonHuset. RadonHuset hjælper dig også gerne med at aflæse og tolke resultatet af målingen, og med at udføre foranstaltninger til nedbringelse af radon niveauerne i boligen.

Få styr på luftfugtigheden med et hygrometer

Det er ikke kun radon som kan have indvirkning på indeklimaets sundhed. Forhøjet luftfugtighed kan føre til ubehag og træthed hos boligens beboere.

Der ud over vil fugt kunne give skader på murværk og træværk – skader som kan være vanskelige at udbedre. Indtrængende fugt i ydermure eller tag konstruktioner kan føre til frostsprængninger når kulden sætter ind i vinter halvåret. Og endelig kan en kontant forhøjet grad af luftfugtighed kunne fremme væksten af skimmelsvamp i boligen.

Skimmelsvamp er skadeligt for sundheden og kan medføre mange lidelser i luftvejene. Er der børn i husstanden bør du være særdeles opmærksom på skimmelsvamp da børn er mere modtagelige end voksne og dermed i farezonen for at udvikle eksempelvis astma eller kronisk bronkitis.

Med et hygrometer kan du skabe et konstant overblik over luftfugtigheden i din bolig. Det smarte lille hygrometer fra RadonHuset måler både luftfugtighed og temperatur i boligen og registrerer ændringer inden for et fireogtyve timers interval. Farveskalaen på det smarte hygrometer gør det nemt at tolke resultaterne af målingen. Og så kan du nemt montere dit hygrometer på eksempelvis køleskabet ved hjælp af den i hygrometeret indbyggede magnet.

Find dit hygrometer på RadonHuset.dk.

More articles