Entrepriseret – hvad det er og hvorfor det er vigtigt

21 August 2023 Cathrine Poulsen

editorial

Entrepriseret handler om de aftaler og regler, der gælder for entreprenørvirksomheder, når de udfører bygge- og anlægsarbejde. Det er et vigtigt område at have styr på, både for virksomhederne selv og for de personer eller virksomheder, der hyrer dem. I denne artikel vil vi give dig en indføring i entrepriseret og hvorfor det er så vigtigt.

Entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en aftale mellem entreprenøren og bygherren om udførelsen af et bygge- eller anlægsprojekt. Det er her, der aftales pris, tidsplan og arbejdets omfang. Det er vigtigt, at begge parter er enige om betingelserne i entreprisekontrakten, da det kan give juridiske udfordringer, hvis der senere opstår uenigheder. Der kan for eksempel være uoverensstemmelser om betaling, forsinkelser eller mangelfuld udførelse.

Bygherrens rettigheder og pligter

Som bygherre har du visse rettigheder og pligter i forhold til entreprisen. Det er dit ansvar at sørge for, at der foreligger en gyldig entreprisekontrakt, som giver entreprenøren de nødvendige oplysninger om projektet. Du har også pligt til at betale entreprenøren som aftalt og sørge for at give de nødvendige tilladelser og godkendelser i forhold til projektet.
Det kan være en god idé at have en advokat, der kan hjælpe dig igennem processen og sikre, at dine rettigheder som bygherre bliver overholdt.

Entreprenørens rettigheder og pligter

Som entreprenør har du også visse rettigheder og pligter i forhold til entreprisen. Det er dit ansvar at udføre arbejdet i overensstemmelse med de krav, der stilles i entreprisekontrakten, og at overholde de aftalte tidsfrister. Du har også ret til at betaling i henhold til aftalen, samt erstatning for eventuelle forsinkelser eller fejl i projektet.
Det kan også være en god idé for entreprenøren at have en advokat til at hjælpe med at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.

entrepriseret

Entrepriseret er et vigtigt område, når det kommer til bygge- og anlægsarbejde. Det er vigtigt at have styr på entreprisekontrakten, samt ens rettigheder og pligter som bygherre eller entreprenør. En god advokat kan også hjælpe med at sikre, at ens rettigheder bliver overholdt, så man undgår juridiske udfordringer senere. Ved at have styr på entrepriseretten kan man spare tid og penge samt undgå uenigheder og tvister med modparten.

Få hjælp til entrepriseret i Maribo her.

More articles