Lad en kloakmester hjælpe med rottebekæmpelse

12 October 2022 admin

editorial

Kloakering er en vigtig del af vores infrastruktur, men det er noget, vi ofte tager for givet. Det er indtil noget går galt, og vi står med et stoppet afløb eller et overfyldt toilet. Så husker vi, hvor vigtigt kloakering er!

Hvordan sikrer jeg at min kloak er velfungerende?

Et kloakfirma kan være en god ressource til at holde hjemmets kloaksystem i orden. Hvis du oplever problemer med dine afløb eller kloakker, skal du sørge for at give dem et opkald.

Hvordan kan et kloakfirma hjælpe mig?

Et kloakfirma tilbyder en række forskellige tjenester, herunder:

– Rensning af kloakker – dette indebærer fjernelse af eventuelle blokeringer eller affald fra kloakledningerne.

– Rensning af afløb – dette er processen med at fjerne ophobninger eller tilstopninger fra afløb og rør.

– Vedligeholdelse af septiktanke – dette omfatter rengøring og udpumpning af septiktanke efter behov.

– Reparationer af kloakanlæg og kloakrør – hvis der er problemer med kloaksystemet, kan virksomheden udføre reparationer.

– Etablering af regnvandsseparator – med en regnvandsseparator er din boligs fundament sikret i tilfælde af tungt nedbør eller stormflod.

– Rottebekæmpelse – udryddelse af eksisterende rotteplage og forebyggelse af fremtidige.

image

Hvad består en kloakrensning af?

En typisk kloakrensning indebærer brug af højtryksvandstråler til at fjerne blokeringer eller snavs fra kloakledningerne. Rensning af afløb foretages ofte samtidig for at fjerne ophobninger eller blokeringer fra afløb og rør, og udføres som regel af en kloakmester. En kloakmester er en fagmand, der er uddannet og har erfaring med design, konstruktion, drift og vedligeholdelse af kloaksystemer.

Hvad er en slamsugning?

Slamsugning er processen med at fjerne slam, skum og andet snavs fra en septiktank eller et renseanlæg. Dette udføres normalt af en kloakbil eller en trailer udstyret med en højtryksvandpumpe og en slange. Pumpen suger slammet og affaldet op og pumper det ind i lastbilen eller traileren, hvor det derefter køres til et deponeringsanlæg eller et rensningsanlæg til bortskaffelse. 

Læs mere om kloakservice på https://www.lihn-kloak.dk/rottebekaempelse.

More articles