Hvad er en fremtidsfuldmagt?

26 July 2020 Astrid Pedersen

En fremtidsfuldmagt er et dokument som kan træde i kraft i fremtiden hvis du rammes af en invaliderende sygdom som sætter dig ude af stand til selv at træffe beslutninger af juridisk eller økonomisk karakter.

Med en fremtidsfuldmagt giver du fuldmagt til en eller flere personer som i tilfælde af fuldmagtens ikrafttræden kan foretage disse dispositioner på dine vegne. En fremtidsfuldmagt er således at sammenligne med et værgemål, med den forskel at en fremtidsfuldmagt indgås frivilligt.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt såfremt du er fyldt atten og i øvrigt er myndig. Dette betyder at du for eksempel ikke kan oprette en fremtidsfuldmagt hvis dine interesser i forvejen administreres af fuldmægtige, eller du er under værgemål.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du er ramt af en uhelbredelig sygdom som i fremtiden vil kunne påvirke dine kognitive eller mentale evner er det en rigtig god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. På den måde vil du være sikker på selv at kunne bestemme hvem der skal varetage dine interesser når du ikke selv er i stand hertil.

Som fremtidsfuldmægtige kan du vælge en eller flere personer som du stoler på. Det kan for eksempel dreje sig om venner eller familie, eller du kan vælge en juridisk person så som en advokat som din fremtidsfuldmægtige. Du skal selvfølgelig sørge for at inddrage dine udvalgte personer før du opretter dem som fremtidsfuldmægtige og sørge for at de selv er indforståede hermed.

En fremtidsfuldmagt kan udformes præcis som du selv ønsker således at fuldmagten passer til dig og til din situation. Den skal selvfølgelig indeholde nogle obligatoriske stam oplysninger omkring dig og de fremtidsfuldmægtige – men ellers kan du faktisk selv indføre alt hvad du mener der er nødvendigt for at kunne forvalte dine interesser bedst muligt.

Du kan læse mere, og oprette din egen fremtidsfuldmagt, her

More articles