Få hjælp til at komme ud af alkoholmisbrug

21 November 2019 Astrid Pedersen

editorial

Et alkoholmisbrug er andet og mere end blot en irriterende – og dyr – vane. Misbrug af alle slags er nedbrydende for sjælen, og for substans misbrugets vedkommende gælder det også for kroppen. Alkohol er et organisk opløsnings middel, som ved længere tids massivt overforbrug ødelægger såvel hjernen som de vitale organer. Kroppen får simpelt hen ikke tid til at regenerere, når den konstant fyldes med alkohol. Og hjernen vil også mere eller mindre gå i opløsning, hvilket medfører varige skader på de kognitive evner.

Rent mentalt vil et misbrug over tid resultere i personligheds ændringer, hvilket både skyldes afhængighedens psykiske mekanismer og alkoholens påvirkning af hjernen. Hvis du nogen sinde har været i familie med en dybt alkoholiseret person, vil du vide, hvor meget alkohol faktisk tærer på personligheden og på sjælen.

Samtidig kan et alkoholmisbrug hos et familiemedlem påvirke familiens øvrige medlemmer for bestandigt. Børn af alkoholikere går som regel en voksen tilværelse i møde, som er præget af dybe ar på sjælen samt psykiske lidelser og problemer med relationer til andre mennesker.

Få behandling for alkoholmisbrug på et professionelt behandlingscenter

Derfor er det vigtigt, at du får den rette professionelle behandling, hvis du er kommet ud i et omfattende alkoholmisbrug. Det kan være forbundet med stor helbredsmæssig risiko selv at forsøge sig med afvænning – og chancen for, at virkningen er permanent, er meget lille.

Hos Behandlingscenter Søby Park kan du som misbruger lade dig indskrive til et fem ugers intensivt behandlings forløb, under hvilket du modtager såvel individuel behandling som gruppeterapi. En alkoholbehandling hos Behandlingscenter Søby Park vil give dig redskaberne til at bygge din tilværelse op på ny uden misbrug og afhængighed, og du vil fremadrettet være i stand til at takke nej til alkohol – for dit helbreds og din families skyld.

Læs mere på behandlingscentersoebypark.dk

More articles