Få den rette hjælp til VVS arbejde

25 February 2020 Astrid Pedersen

editorial

Er du en rigtig gør det selv mand? Så har du sikkert også en forestilling om, at du kan forestå hele renoveringen af dit køkken eller af dit badeværelse på egen hånd. Og det har du sikkert ret i – men du skal være opmærksom på, at der faktisk er ret mange opgaver forbundet hermed, som som faktisk ikke må udføre ifølge loven.

Få hjælp til din renovering hos en dygtig autoriseret VVSer

Blandt disse opgaver finder du VVS og elektriker arbejde. For begge typer arbejde gælder, at alt hvad der vedrører faste installationer i bygningen hører under VVSeren eller el installatørens domæne.

Med ”faste installationer” menes alt hvad du ikke umiddelbart kan skrue af og tage med dig ud af boligen. Det vil sige, at du for eksempel godt selv må skifte en pære, eller udskifte din vandhane. Men afløb og vandførende rør, som er monteret i bygningen, skal du holde snitterne fra.

Det er udelukkende VVSeren, som må eksempelvis flytte et afløb eller anlægge dræn til din vaskemaskine, ligesom det også er en autoriseret VVSer, som skal forestå omlægning eller sløjfning af gas ledninger, hvis dit komfur skal flyttes, eller du hellere vil have induktion.

Disse regler er udfærdiget af sikkerheds hensyn over for såvel dig som de andre beboere i ejendommen. Forårsager du forurening af drikkevandet, fordi der er opstået tilbageløb af spildevand som følge af dine fiksfakserier, kan andre mennesker blive alvorligt syge. Lækker der gas fra en forkert udført samling på gasledningen, kan det få direkte fatale konsekvenser – du risikerer eksplosions fare og kulilte forgiftning. Og skulle der opstå vandskade fordi du ikke har bygget dit afløb på forsvarlig vis, hæfter du personligt, idet ingen forsikrings selskaber dækker skader opstået som følge af lægmands forsøg på at lave VVS arbejde.

Du kan finde en autoriseret VVSer i dit område på johnvvs.dk

More articles