Undgå at modarbejd dig selv i dit firma med visuel identitet

01 September 2019 Anders Lundtang Hansen
Undgå at modarbejd dig selv i dit firma med visuel identitet

For at forstå, hvad vi egentlig mener med, at man kan komme til at modarbejde sig selv i et firma, hvor vi her vil tage fat i, at man har fået en bestilling i ens firma om at lave en samlet god visuel identitet for et firma, så skal vi lige tage et historisk eksempel:

Var du for eksempel klar over, at tyskerne under Anden Verdenskrig faktisk havde udviklet teknologien til at bygge atombomber?

Det viser nyere forskning.

Hvad hindrede dem så i at blive de første, der vandt det våbenkapløb, når nu historien viser, at USA var de første til at kaste en atombombe?

Det skete, fordi tyskerne ikke arbejdede sammen.

Rettelse: de arbejdede sammen, men kun på de enkelte afdelinger, hvor der var et internt samarbejde. Faktisk var der lidt bitter konkurrence med de andre afdelinger i Tyskland under krigen om at arbejde sammen med de andre afdelinger, der også havde fået til opgave at lave atombomben.

Hvis de havde slået sig sammen og benyttet deres fælles ressourcer, så kunne de med stor sandsynlighed have udviklet atombomben først.

Nu er dit firma med visuel identitet som hovedvirke jo ikke nogle skurke, der er ude i at lave våben, men man kan godt overføre eksemplet til moderne tid.

For hos jer er der måske også forskellige afdelinger, der arbejder med hvert sit aspekt af at lave dette samlede visuelle design.

Når man så mødes, så passer de enkelte ting ikke sammen, og det er ikke fordi, man har talt skævt af hinanden: man har faktisk ikke kommunikeret sammen!

Hvis den venstre hånd skal vide, hvad den højre laver, så er det nødvendigt, at man taler sammen på tværs af de mange afdelinger, så man sørger for at nå det rette mål samlet.

På den måde ender man også med at udvikle det mest tilfredsstillende resultat for kunden.

More articles