Få opdateret dit skøde med hjælp fra en boligadvokat

24 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Når du overtager en bolig – enten ved en handel eller i forbindelse med en overdragelse – er der en del rutinemæssig dokumentation, som skal udføres. Det er nemt at komme til at overse noget, hvis man ikke har erfaring med boligmarkedet. Og derfor er det en god idé at få hjælp fra en dygtig boligadvokat.

Skødet – et centralt dokument

Man kan for eksempel have en tendens til at overse det dokument, som kaldes for skødet. For en førstegangs køber, er det nærliggende at glemme skødet – mange tror, at købsaftalen er den eneste gældende kontrakt og dermed officielle dokument. Men hvor købsaftalen udelukkende tjener som en dokumentation på aftalen mellem sælger og køber, er skødet den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation på boligens aktuelle og retmæssige ejerforhold.

Alle skøder ligger tilgængelige for offentligheden i et centralt, digitalt register, som kaldes Tingbogen. I gamle dage var Tingbogen, en fysisk bog, som lå til offentligt skue på det lokale tingslysnings kontor. I dag er Tingbogen digitaliseret, og indeholder skøder på samtlige boliger i Danmark. Her kan man slå en given bolig op, og læse om hvem der ejer boligen, hvor megen gæld, der er i boligen, hvornår den sidst blev handlet eller overdraget, og hvorledes handelen eventuelt blev finansieret.

Husk at opdatere skødet ved køb eller overtagelse af bolig

Uanset om du altså køber din lejlighed eller dit hus ved en almindelig bolighandel, eller du får boligen overdraget i forbindelse med et eventuelt dødsfald eller fraflytning af familiemedlem, skal du altså have opdateret skødet, så det afspejler det faktiske ejerforhold, og oplyser dig som den retmæssige ejer af boligen.

Til dette formål kan du benytte en dygtig boligadvokat, som nok skal sørge for, at dit skøde bliver opdateret og tinglyst efter alle gældende forskrifter. Find din boligadvokat på eboligadvokat.dk

More articles